Dôvera vďaka súladu
 

 
 

ISCC EU, KZR INiG

ISO Certifikácia

Certifikačné systémy dodávateľského reťazca pre poľnohospodárske suroviny a odpadové materiály pre priemysel výroby biopalív, vrátane: • body zbierajúce bioma...

 
 

ISO 27001 - Certifikácia systému riadenia informačnej bezpečnosti

ISO Certifikácia

Získajte certifikát ISO 27001 a k nemu navyše aj audit súladu s GDPR. I keď sa jedná o dva rozdielne nástroje, ktoré sa vzájomne...

 
 

ISO 50001 - Certifikácia systému energetického manažmentu

ISO Certifikácia

Norma ISO 50001 je zameraná na organizácie všetkých typov a veľkostí, ktoré riadia energiu, tj na výrobné organizácie, ako aj na...

Zaistenie dôvery

?
Kancelárií po celom svete
?
Objednávok
?
Rokov na trhu
Viac informácií

URS klienti

Kontaktujte nás ...